בקרה

IPI | תוכנת מערכת בקרת כניסה

מערכות מתקדמות לכל אתר

תוכנת מערכת בקרת הכניסה מבוססת על ניסיון של אלפי התקנות בעולם ומיליוני כניסות של הולכי רגל לאתרים העמוסים בעולם.

מערכת בקרת הולכי הרגל מודולרית ובנויה באופן גמיש הניתן להרחבה בקלות. המערכת נותנת תמונה בזמן אמת למחשב ו/או לטלפון הנייד על הנעשה באתר.