top of page

שליטה והפעלה מרחוק

IPI מקימה ומתחזקת מערכות תאורה, בקרה ושליטה הניתנים לפיקוד ממחשב וטלפון נייד. אנו מבצעים פרויקטים במגזר הפרטי והציבורי – בתי ספר, מגרשי ספורט, רחובות וחניונים ל-IPI פרויקטים שפועלים בהצלחה ברחבי הארץ.

אי.פי.אי מציעה מערכות בקרה המאפשרות לשלוט מרחוק על מערכות תאורה - כיבוי * הדלקה * עמעום * מדד יעילות אנרגטית * בדיקת וחיווי תקינות, מערכות רמזורים- החלפת תוכניות * שינוי פרמטרים * גלים ירוקים קווים ודרך האינטרנט * אופטימיזציה בהתאם לחווי מהשטח * תקינות.

המערכות המותקנות על ידי אי.פי.אי גמישות וניתנות לחיבור למערכות נוספות כמו לדוגמא בפרויקטי העיר החכמה. המערכות כולן מגובות על ידי מוקד 24/7 הממוקם בבית אי.פי.אי ואנשי המקצוע.

תאורת רחוב מצילת חיים | IPI

אבן גבירול, תל אביב

bottom of page