top of page

יעילות לנהגים

הכוונת נהגים למקום חניה פנוי באמצעות שילוט ותאורה (אדום/ירוק/כחול) מעל מקום החניה מאפשרת ניתוב יעיל של כלי הרכב, מתן שירות יעיל ויכולת ניצול מיטבי של מקומות החניה כולם.

חניה יעילה ומהירה עם מערכת תפוסת חניה IPI – הכוונת לקוח למקום חניה פנוי

יכולת חיבור למערכות חיצוניות
תפוסת חניה | IPI
חניון תת קרקעי תפוסת חניה
דיוק וגמישות
תפוסת חניה | IPI
תפוסת חניה בחניון
bottom of page