top of page

בקרת כניסה להולכי רגל

טכנולוגיה, איכות ואמינות

ציוד חברת סקידטה לבקרת כניסת הולכי רגל מותקן במקומות רבים ברחבי העולם – איצטדיונים, פארקי שעשועים,אתרי סקי, גני חיות, בריכות שחייה והיכלי ספורט. הציוד מאפשר לבקר באופן יעיל כניסת הולכי רגל ולקבל בזמן אמת מידע על כמויות אנשים בכול אזור במתחם.

ציוד בקרת כניסת הולכי הרגל מתחבר לציוד החניה כך ששני סוגי הציודים מתחברים למערכת מחשוב אחת. תוכנה אחת מנהלת את המערכות כולן.

bottom of page