top of page

פתרונות חניה מוכחים

אי.פי.אי מספקת פתרונות חניה יעילים וגמישים המותאמים לצרכי הלקוח. ניסיון של עשרות שנים בתחום החניה עומד לרשות לקוחותינו למציאת פתרון מערכתי מקצה לקצה כולל קבלת אחריות מלאה מצידנו. הפתרון מאופיין ומותאם לצרכיו היחודיים של הלקוח לרבות ליווי והטמעה.

קופה ידנית ומקדד הנחות

קופה ידנית ומקודד הנחות בעלת יכולת הפקה וקריאה של כרטיסי הנחה מסוגים שונים בכמויות גדולות, כרטיסי מנוי מבוססי ברקוד, פס מגנטי ו-RFID. הדבר משמש כלי ניהול ושיווק יעיל ורב עוצמה.

Manual Cash 'Parking'

Manual Cash 'Parking'

קופות תשלום אוטומטיות

קיים מגוון רחב של קופות אוטומטיות מודולריות המבצעות מכלול רחב מאוד של פעולות - קבלת מטבעות, שטרות וכרטיסי אשראי. מתן עודף במטבעות ושטרות. טיפול בכרטיסי הנחה ומכירת סוגים שונים של כרטיסים. יכולת ממכר של מנויי חניה במכונת התשלום.  

Skiosk Lite
Skiosk Lite

מחסום ו- LPR

יכולות רבות ומגוונות לעבוד כחלק ממערכת ו/או באופן עצמאי - מפוקד על ידי תוכנה מרכזית שמקבלת חיווים רבים על מצבו בכול רגע נתון- זרוע הוסרה, זרוע פתוחה. ניתן לכוון את מהירות הפתיחה ולשלוט גם באמצעות שלט רחוק, כרטיסי קרבה ועוד. 

Barrier Gate
Barrier Gate

מנפיק כרטיסי חניה וקורא כרטיסי יציאה

מנפיק וקורא חניה בעל יכולות רבות ומגוונות - כרטיסי אשראי, כרטיס חכם, כרטיסי הנחה, מנויים, ברקוד, RFID, פס מגנטי, מדבקות קרבה. המערכת מודולרית וניתנת להרחבה.

Lite Gate
Lite Gate

תוכנת ניהול 

תוכנת ניהול מרכזית המאפשרת להגדיר את תכולת ופעולת החניון ולקוחותיו באופן גמיש ודינמי. יכולת התממשקות בתצורות שונות ומגוונות למערכות צד שלישי - תוכנות הנהלת חשבונות, נוכחות ועוד. התוכנה מבוססת על ניסיון של מעל עשרת אלפים חניונים בארץ ובעולם הפועלים בהצלחה על בסיס ה-Parking Logic.

Parking Logic
Parking Logic

תוכנת LPR Web

תוכנה לניהול מנויי ואורחי  החניון באינטרנט. מאפשרת לנהל ולעדכן באופן שוטף כלי רכב של לקוחות שונים בחניון.מיועדת להנהלת החניון ואירגונים לצורך ניהול ושליטה על מנויים ואורחים. כלי עוצמתי לשליטה ובקרה.

LPR Web
LPR Web

בקרת רמפות לחניונים

מערכת בקרת רמפות לחניונים במבני מגורים. מאפשרת לכלי רכב להכנס ולצאת בבטחה מאותו נתיב/רמפה בחניון. עומד בדרישות לקבלת טופס 4

רמפות.jpg
בקרת רמפות
bottom of page