top of page

סקרי תנועה מסוגים שונים

אי.פי.אי מבצעת סקרי תנועה ברחבי ישראל עבור לקוחות שונים מזה למעלה מ-30 שנים.

 

על לקוחות אי.פי.אי נמנים - עיריות, משרדי מהנדסים מובילים, יזמים ורשויות ומשרדי ממשלה שונים. סקרי התנועה מבוצעים, מעובדים ומופקים על ידי אנשי מקצוע באי.פי.אי להם ניסיון של עשרות שנים בתחום.

bottom of page