top of page

רמזורים חשמל ובקרה

חדר בקרה 431

טכנולוגיה מתקדמת

IPI מתחזקת מאות מערכות רמזורים ברחבי ישראל. באחריותנו המכלול כולו לרבות תשתית, חשמל, אלקטרוניקה ותכנות.

 

חטיבת הרמזורים והבקרה הקימה ומתחזקת מערכות בקרת תנועה כמו גם אגרת צל תוך שילוב אלגוריתמים תחבורתיים מהמתקדמים מסוגם בעולם.

כביש

כביש 431

bottom of page