top of page

תקנון חניון ותנאי שימוש באתר - חניון אוניברסיטת בר-אילן

תקנון ותנאי שימוש באתר-אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן המופעל ע"י חברת אי.פי.אי

האתר הוקם ומופעל ע"י אגודת הסטודנטים בשיתוף פעולה עם חברת אי.פי.אי  במטרה לספק לקהל הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן אמצעי נוח לקבלת זכאות להנחה בחניוני אי.פי.אי – חניון וואהל, יהודית, ספורט ומוזיקה.

האתר מיועד לקהל הסטודנטים משלמי דמי רווחה בלבד.

מדיניות ותנאי שימוש

אנא קרא בעיון את כל התנאים

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח") לאמור בתנאי השימוש. חברת אי.פי.אי  רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

האתר שומר על את הפרטיות של הגולשים, המבקרים בו. כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

 

מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של חברת אי.פי.אי.

החניון  ינקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.

 

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

רישום כסטודנט משלם דמי רווחה לחניות בחניוני אי.פי.אי.

משלוח מידע ופרסומים בנוגע לחניוני אי.פי.אי  לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לאי.פי.אי , בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

חברת אי.פי.אי  מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש

באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שחברת אי.פי.אי תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

 

אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה  באתר, לרבות צד שלישי.

 

זמינות האתר

חברת אי.פי.אי מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת חברת אי.פי.אי  לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

 

קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של  חברת אי.פי.אי, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום  ע"י חברת אי.פי.אי.

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה  אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך בחברת אי.פי.אי.

 

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

חשוב לדעת

הכניסה לחניון בכפוף למחירון ולתקנון המופיעים בכניסה לחניון.

תהליך הזיהוי של הרכב בכניסה לחניון מתבסס על זיהוי מספר הרכב כך שחשיבות רבה ללוחית זיהוי תקינה ונקייה בקדמת הרכב.

​יש להמתין בסבלנות בעת המעבר במחסום ולשמור מרחק מרכבים אחרים.

הכניסה לחניון על בסיס מקום פנוי , במידה והחניון מלא לא תתאפשר כניסת רכבים.

החניון מיוחד לחנייה עד 72 שעות ברציפות , רכב אשר יחנה מעל ל72 שעות רכבו ייגרר על חשבון בעליו

יש להישמע להוראות בקרי החניון.

 

 
מקומות שאסורים לחנייה

חנייה במקום המיועד לנכים.

חסימת רכבים.

חסימת צירי תנועה.

חנייה בשפת המדרכה המסומנת אדום-לבן.

חניה על המדרכות.

חנייה כנגד כל מחסום או שילוט שיוצב ע"י IPI.

רכב החונה במקום אסור בפעם הראשונה- יקבל אזהרה על שמשת הרכב.

רכב החונה במקום אסור בפעם השנייה- רכבו יחסם לכניסה ויחויב בדמי טיפול של 100 ₪.

 

יצירת קשר:

חדר בקרה חניון- מייל: barilan-parking@ipi.co.il, טלפון: 03-5253367

מוקד אי.פי.אי : 09-7495777 שלוחה 0, זמין 24/7.

 

עדכון מספר רכב לאחר רישום:

  • על מנת לקבל שירות מהיר יותר- מומלץ לעדכן את השינוי במייל החניון- יש להעביר:

  • צילום תעודת זהות+ ספח.

  • מספר רכב להסרה.

  • מספר רכב להוספה.

  • עדכון מספר הרכב ייקר עד 48 שעות מקבלת הבקשה.

  • ניתן לרשום רכב אחד למנוי.

  • לא ניתן להיכנס לחניון עם 2 רכבים בו זמנית.

  • זכור, כל שינוי במספר הרכב של בעל המנוי ללא ידיעת משרד החניון יגרום לתקלות בכניסה וביציאה מהחניון.

bottom of page