top of page

תקנון חניון ותנאי שימוש באתר - חניון הסטודנטים, המרכז האקדמי רופין

תקנון ותנאי שימוש באתר-חניון מכללת רופין המופעל ע"י חברת אי.פי.אי
האתר הוקם ומופעל ע"י אי.פי.אי במטרה לספק לקהל הסטודנטים של מכללת רופין  אמצעי נוח לרכישת מנוי חניה בחניוני המכללה ולקבלת מידע כללי על החניון
האתר מיועד לקהל הסטודנטים והמשתמשים בחניון מכללת רופין, להם יש מסלול יעודי (מסלול מועדף), באתר והטבות מיוחדות השונות מתנאי השימוש של הקהל הרחב.

חשוב לדעת
זמן חסד הינו חצי שעה ללקוחות מזדמנים בלבד.
תהליך הזיהוי של הרכב בכניסה לחניון מתבסס על זיהוי מספר הרכב כך שיש שחשיבות רבה ללוחית זיהוי תקינה בקדמת הרכב.
​יש להמתין בסבלנות בעת המעבר במחסום ולשמור מרחק מרכבים אחרים.
יש להישמע להוראות בקרי החניון.
 
מקומות שאסורים לחנייה
חנייה במקום המיועד לנכים.
חסימת רכבים.
חסימת צירי תנועה.
חסימת חניית אופנועים.
חנייה בשפת המדרכה המסומנת אדום-לבן.
חנייה כנגד כל מחסום או שילוט שיוצב ע"י  .IPI
 
רכב החונה במקום אסור בפעם הראשונה- יקבל אזהרה על שמשת הרכב/
רכב החונה במקום אסור בפעם השנייה- רכבו יחסם לכניסה ויחויב בדמי טיפול של 150 ₪.
 
רכישת מנוי חדש
נתן לרכוש מנוי באמצעות האתר, המשתמש יבחר את המנוי המתאים לו ויידרש למסור פרטים שונים. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע את הרכישה מבלי למלא את שדות החוב. 
רכישת המנוי תתבצע באמצעות כרטיס אשראי.
העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש.
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור רכישת המנוי. תוך 24 שעות מתום הרכישה המשתמש יוכל לממש את המנוי באמצעות ציוד החניה האוטומטי של החניון.

אני מאשר כי ידוע לי שבעת רכישת מנוי שנתי עבור דיירי מעונות בלבד ובחירת האופציה לביצוע התשלום ב-2 תשלומים הנני יודע כי מסגרת האשראי של כרטיס האשראי שלי תחויב בסכום העסקה הכולל (800 ש"ח) למרות שחילקתי את התשלום ל-2 תשלומים חודשיים.
 
מימוש הרכישה
מימוש הרכישה מתבצע בחניון בצורה אוטומטית על פי נתוני הלקוח (מספר הרכב). שעות פעילות החניון מפורסמים באתר. בכל מקרה משרד החניון פתוח בין השעות 08.00-15.00 בימים א-ו.
מנוי בעל יותר מרכב אחד רשאי לשהות בחניון עם רכב אחד בלבד. 
במקרה של תקלה בזיהוי מספר הרכב יפנה הלקוח למשרד החניון/לחדר הבקרה באמצעות לחצן עזרה במנפיק הכניסה ולאחר שימסור את פרטי ההזמנה יטופל מיידית.
אין להיכנס לחניון באמצעות משיכת כרטיס מזדמן.
 
אי קבלת אישור ההזמנה לדוא"ל
לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM), או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהייתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה נתן לפנות לשירות הלקוחות של החניון במייל. 

עדכון רכבים ​יעשה במייל באמצעות הטופס, בין השעות 8:00-15:00.  

המנוי הינו אישי – אך  ניתן להעביר בעלות על המנוי  בעלות דמי טיפול של 50 ₪ כולל מע"מ.
 
חשוב! הכניסה לחניון על בסיס מקום פנוי , במידה והחניון מלא - לא תתאפשר כניסת רכבים הן למזדמנים והן למנויים​.

בטול/החזר עבור מנוי שנרכש באתר
ביטול עסקאות שהתבצעו באתר, נתן לבצע באתר או באמצעות שליחת בקשה לדוא"ל  rupin-parking@ipi.co.il
לציין בבקשה "רכישה באינטרנט-שרות לקוחות" ולפרט את מס. ההזמנה, שם החניון, תאריך, טלפונים וכתובת מייל ע"מ שנוכל לחזור אליכם בהקדם.
ניתן לבצע ביטול/החלפה של כרטיסים עד 48 שעות ממועד רכישת המנוי 
הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך של 5% מגובה העסקה.
לא יבוצע החזר כספי עבור ניצול חלקי של המנוי שנרכש.

חדר בקרה חניון : rupin-parking@ipi.co.il​  ​| טלפון: 054-7111384
​מוקד אי.פי.אי: 09-7495777 שלוחה 0,  זמין 24/7.
 
תקנון ומחירון החניון
השימוש בחניון מחייב קבלת התנאים של מחירון והחניון ותקנון החניון.
 
מדיניות ותנאי שימוש
אנא קרא בעיון את כל התנאים:
השימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח") לאמור בתנאי השימוש. חברת אי.פי.אי  רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.
 
האתר שומר על את הפרטיות של הגולשים, המבקרים בו. כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.
 
מאגר המידע ואבטחת המידע
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של חברת אי.פי.אי .
החניון  ינקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.
 
שימוש במידע 
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:
ביצוע הזמנות ורכישת מנויים ו/או כרטיסים לחניות  בחניוני אי.פי.אי .
משלוח מידע ופרסומים בנוגע לחניוני אי.פי.אי  לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לאי.פי.אי , בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.
 
חברת אי.פי.אי מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש
באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שחברת אי.פי.אי תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.
 
אחריות המשתמש
המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה  באתר, לרבות צד שלישי.
 
זמינות האתר
חברת אי.פי.אי  מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת חברת אי.פי.אי  לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
 
קניין רוחני וזכויות יוצרים
האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של  חברת אי.פי.אי, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י חברת אי.פי.אי.
משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה  אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך בחברת אי.פי.אי.
 
סמכות שיפוט
בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 
אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה.
נשמח לקבל הערות/הארות/הצעות למייל:
 rupin-parking@ipi.co.il

bottom of page