top of page

מאות עמדות לכלי רכב חשמליים בישראל

אי.פי.אי התקינה בישראל עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים במקומות רבים בארץ. יש לנו צוותים מיומנים הנכונים לתת פתרון טכני מקצועי תפור לדרישות הלקוח. הכול מגובה במערך שירות יעיל וזמין.

תוכנת שליטה וחלוקת עומס

עמדות טעינה ציבוריות

עמדות ציבוריות המותקנות בשטחים פתוחים - בתים משותפים, משרדים ותעשייה. הניתנים להפעלה באמצעות כרטיס זיהוי RFID וטלפון נייד. ניתן לחבר המערכת למרכז שליטה ובקרה מרוחק.

WB eVolve Smart
עמדות טעינה לבית

אנו מציעים מגוון רחב של עמדות טעינה לבית בעוצמות טעינה שונות המתאימות לרשת החשמל ולרכב שלך. המטען מתקשר עם הרכב דבר שמביא לטעינה נכונה השומרת על חיי המצברים ומאפשרת טעינה בשעות בו החשמל זול יותר.

WBMC
עמדות טעינה לחניונים

ברשותנו עמדות טעינה להתקנה בחניון. הנהגים משלמים בסיום עבור החניה והטעינה במכונת תשלום אוטומטית של החניון באמצעות כרטיס אחד ומקבלים קבלה עם פירוט התשלומים בגין חניה ובגין טעינה.

Ampere Gate
עמדות טעינה מהירות DC

זמן שווה כסף. עמדות טעינה בעלות עוצמה רבה מבוססות זרם ישר המאפשרות לקצר את זמני הטעינה באופן ניכר.

Raption
bottom of page