top of page

מאות עמדות לכלי רכב חשמליים בישראל

אי.פי.אי התקינה בישראל עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים במקומות רבים בארץ. יש לנו צוותים מיומנים הנכונים לתת פתרון טכני מקצועי תפור לדרישות הלקוח. הכול מגובה במערך שירות יעיל וזמין.

bottom of page